Sản phẩm khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Kính hiển vi Euromex - Holland  /  Sản phẩm khác
Model: SKKL-B; Otsuka – Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Item Number: VA11310 004FKB; Knitel - Germany
Giá: 99.000 VND
Model: Wiloskop; Hund - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Med-Prax Plus; Hund – Germany
Giá: 20.900.000 VND
Item No. 1961; Peak - Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: MCX51; ECO PLUS version; Micros - Autria
Giá: 19.000.000 VND
Item No. 1983; Peak - Japan
Giá: 2.530.000 VND
Item No. 2034-100; PEAK - JAPAN
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn