Các dụng cụ thí nghiệm khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM  /  Các dụng cụ thí nghiệm khác
Cat.-No. 3.380 302; Schuett - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Don Whitley Scientific Limited / UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Siebtechnik - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GON 1.0; Matsu - Vietnam
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model:YDS-10; XG - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Cat. No.: C 372-08; Bola - Germany
Giá: 420.000 VND
Code: 631.4031-00 MESOTRON; HANHART – GERMANY
Giá: 2.500.000 VND
Item-No.: 7301-1; Yancheng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1177; Yancheng-China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 1383; Yancheng - China
Giá: 44.000 VND
Code: 1381; Yancheng - China
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn