Hóa chất Merck - Germany | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Hóa chất  /  Hóa chất Merck - Germany
Code: 100731.1000; Merck - Germany
Giá: 550.000 VND
Code: 800947; Merck - Germany
Giá: 1.200.000 VND
Code: 1.09984; Merck - Germany
Giá: 450.000 VND
Code: 1.07243.0050; Merck - Germany
Giá: 1.845.000 VND
Code: 8.00380.0500; Merck - Germany
Giá: 610.000 VND
Code: 1.03055.0010
Giá: 1.350.000 VND
Code: 1.08435.0025; Merck - Germany
Giá: 4.300.000 VND
Code: 8.06913.0250; Merck - Germany
Giá: 770.000 VND
Code: 106449; Merck - Germany
Giá: 2.600.000 VND
POLYSULFONE RESIN MW 30000
Giá: 9.900.000 VND
CAS Number: 7791-13-1; Xilong - China
Giá: 1.980.000 VND
Code: 119238; Merck - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: 104718; Merck - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn