Kính hiển vi sinh học | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Kính hiển vi Euromex - Holland  /  Kính hiển vi sinh học
Model: IS.1152-PLi; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: BB.1153-PL; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BioBlue digital, Euromex - Netherland
Giá: 19.690.000 VND
Model: iScope - Euromex / Netherland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: OX.3035; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: OX.3080; Euromex - The Netherlands
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BioBlue; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BBS; EUROMEX-HOLLAND
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn