Micropipette & Dispenser | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  HÃNG WITEG - GERMANY  /  Micropipette & Dispenser
Model: Labmax Premium; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Labmax Airless HF / Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Labmax Airless / Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Witopet Premium; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: WITOPETTE PLUS; Witeg - Germany
Giá: 6.900.000 VND
Order-No.: 5406205; Witeg - Germany
Giá: 1.100.000 VND
Order-No.: 5406107; Witeg - Germany
Giá: 1.980.000 VND
Order-No.: 5385200; Witeg - Germany
Giá: 6.930.000 VND
Model: Labmax ECO; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Order-No.: 5372100; Witeg - Germany
Giá: 198.000 VND
Order No.: 5408200; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Witopet Professional; Witeg - Germany
Giá: 3.190.000 VND
Model: Witopet Economy; Witeg - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn