Phụ kiện kính hiển vi | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Kính hiển vi Euromex - Holland  /  Phụ kiện kính hiển vi
Code: DC.10000‐Pro; Euromex – Hà Lan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PB.5020; Euromex – Holland
Giá: 385.000 VND
Model: DC.1300C; Euromex - Holland
Giá: 4.950.000 VND
Code: SB.6110; Euromex - Holland
Giá: 3.000.000 VND
Model: AE.1112; Euromex - Holland
Giá: 3.000.000 VND
Model: PB.5041; Euromex - Holland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PB.5040; Euromex-Holland
Giá: 440.000 VND