Thiết bị đo lường | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Thiết bị đo lường
Model: TG 1250-0.1FN; Kern - Germany
Giá: 14.900.000 VND
Model: Sauter HD; Kern - Germany
Giá: 11.000.000 VND
Model: HBA 100-0; Kern - Germany
Giá: 2.860.000 VND
Model: Sauter HMM; Kern - Germany
Giá: 34.925.000 VND