Thiết bị thí nghiệm xơ, sợi, dệt may | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Thiết bị thí nghiệm xơ, sợi, dệt may
Model: MiniScan EZ; Hunterlab – USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UltraScan VIS; Hunterlab - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SLK-200; Spinlock - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: STN-A25; Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn