Thiết bị khuấy, trộn, lắc | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Thiết bị khuấy, trộn, lắc
Model: PDM-2; Mixer – USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: S50; CAT - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: NB-101 MT; N-Biotek / Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
LS-2000X; Fawcett – USA
Giá: 27.500.000 VND
Model: VM-300; Gemmy - Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: RS 9000; Bochem - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 95-AA; Burrell-USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SF1; Stuart-UK
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn