Thiết bị khác | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  VẬT TƯ THÍ NGHIỆM CHUNG  /  Thiết bị khác
Model: Powersonic 212; Hwashin - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PURICUBE 1200; Cryste – Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Lamil 13; Karstulan - Finland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: 7100.PGT120; WARMBIER - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ST2 / Pol-eko; Poland
Giá: 31.900.000 VND
Model: BL-176; Kirsch - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: BL-100; Kirsch - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: K6 - Kruss / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: GT-505-CBD; Gotech - Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: F38-ME; Julabo - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Lamil Plus 13; Kartulan - Finland
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn