Máy UV/VIS, AAS, HPLC, GC... | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Máy UV/VIS, AAS, HPLC, GC...
Model: U-2900; Hitachi / Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SP-830+; Metertech – Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UV-2510S; Labomed / USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SPECORD 200 plus; Analytik Jena - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Code: Develosil C30-UG(Guard); Nomura - Japan
Giá: 4.100.000 VND
Code: Develosil C30-UG-5; Nomura - Japan
Giá: 39.000.000 VND
Model: FPA-2-01; Zomz - Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UVD-3200; Labomed – USA
Giá: 168.000.000 VND
Model: OPTIZEN POP; KLAB - Korea
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Spectro 24RS; Labomed - USA
Giá: 36.300.000 VND
Model: SP-880; Metertech - Taiwan
Giá: 33.000.000 VND
Xuất xứ: Trung Quốc
Giá: 720.000 VND
Model: Autopol IZ; Rudolph Research - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SACCHAROMAT 103; SCHMIDT+HAENSCH - Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: P8000; Kruess – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: AP-300 / Atago – Japan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: SP-8001-6C; Metertech-Taiwan
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: Spectro SC; Labomed - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn