Thiết bị thí nghiệm dùng chung | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng LOIP  /  Thiết bị thí nghiệm dùng chung
Model: PTR-LAB-11; Loip - Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: IIRT-5M; LOIP - Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
LOIP FT-600 / Russia
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: LH-402; LOIP – Russia
Giá: 17.500.000 VND
Model: LH-253; LOIP – Russia
Giá: 17.050.000 VND
Model: LH-250; LOIP – Russia
Giá: 7.950.000 VND