Thiết bị hãng Labomed - USA | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Máy UV/VIS, AAS, HPLC, GC...  /  Thiết bị hãng Labomed - USA
Model: UV-2510S; Labomed / USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: UVD-3200; Labomed – USA
Giá: 168.000.000 VND
Model: Spectro 24RS; Labomed - USA
Giá: 36.300.000 VND
Model: Spectro SC; Labomed - USA
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn