Cân điện tử 10^-1 | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân điện tử 10^-1
Model: DS 30K0.1; Kern – Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: PFB 6000-1M; Kern - Germany
Giá: 7.700.000 VND
Model: KB 6500-1NM; Kern - Germany
Giá: 9.250.000 VND
Model: CM 150-1N; Kern - Germany
Giá: 960.000 VND
Model: PCB 6000-1; Kern / Germany
Giá: 6.000.000 VND