Cân phân tích điện tử 10^-4 | Sản phẩm | Công ty TNHH Cung ứng Vật tư và Kỹ thuật

Hotline: 0915.720.689
Vietnamese English
Sửa nhàSửa chữa điện nước
thuốc trị sẹo thuỷ đậu
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Info@matsu.vn
Info@matsu.vn
Thông tin chung
02437647991
Sales@matsu.vn
Sales@matsu.vn
Kinh doanh 1
0915720689
Sale@matsu.vn
Sale@matsu.vn
Kinh doanh
0915031389
Accounting@matsu.vn
Accounting@matsu.vn
Kế toán
0934590589
Service@matsu.vn
Service@matsu.vn
Kỹ thuật
0915036289
Sản phẩm   /  Sản phẩm hãng Kern-Sohn  /  Cân phân tích điện tử 10^-4
Model: ABS 220-4N; Kern / Germany
Giá: Liên hệ email: info@matsu.vn
Model: ALJ 250-4AM / Kern - Germany
Giá: 33.000.000 VND
Model: AES 200-4C; Kern - Germany
Giá: 26.620.000 VND
Model: AEJ 200-4CM; Kern / Germany
Giá: 28.875.000 VND
Model: ABJ 220-4NM; Kern - Germany
Giá: 28.600.000 VND